Tùng La Hán Nhật Bản

Giá: Liên hệ

Giá khởi điểm: 110,000,000

Giá chấp thuận bán từ: 130,000,000

Hiện trạng: Cây phát triển tốt

Bước giá sau mỗi lần đấu: 3,000,000

Số lượt quan tâm: 332