Tùng La Hán Nhật Bản

Giá: Liên hệ

Giá khởi điểm: 200,000,000

Giá chấp thuận bán từ: 230,000,000

Hiện trạng: Cây phát triển tốt

Bước giá sau mỗi lần đấu: 3,000,000

Số lượt quan tâm: 300